Membrii Clerului întreabă despre Alcoolicii Anonimi

 

Nu contează cât de dureroasă este obsesia alcoolului, ne-am dat seama că şi alte alegeri vitale pot fi făcute. De exemplu, putem alege să admitem că, noi, personal, suntem lipsiţi de putere în faţa alcoolului; că dependenţa faţă de o “Putere Superioară” este necesară, chiar dacă este o dependenţă simplă faţă de Grupul Alcoolicii Anonimi. Apoi ne putem alege să încercăm să avem o viaţă onestă şi cu umilinţă, în slujba celor de lângă noi şi lui “Dumnezeu aşa cum îl înţelegem fiecare”.

 

(Co-fondatorul A.A. Bill W., 1966)

 

Introducere

Alcoolicii Anonimi nu este o societate religioasă. Cu toate acestea, Alcoolicii Anonimi este legata de membrii clerului de multe credinţe care au fost prietenoşi cu Comunitatea care a fost fondată începând cu 1935.

Inima acestei comunităţi a fost toleranţa şi înţelegerea – înţelegerea capacităţilor şi limitărilor AA ca şi comunitate, toleranţa comunităţii de bărbaţi şi femei a le căror speranţe spirituale care sunt superioare decât abilităţile umane.

Ar fi nerealistic să presupui că toţi membrii AA-ului sunt inspiraţi pe cale spirituală. Mulţi, de asemenea, nu sunt asociaţi unei forme de doctrină religioasă. Dar multitudinea de membrii AA – inclusiv cei care nu sunt ortodocşi – spun că au experimentat puterea transformatoare a dezvăluirilor, a grijii, încrederii şi dragostei.

Aşa cum s-a spus în trecut, AA spera ca în viitor poate continua să fie un aliat folositor membrilor clerului care sunt interesaţi pentru recuperarea alcoolicului.

Mulţi membri ai clerului sunt familiarizaţi cu AA ca un aliat nonsectant şi fără afiliere în eforturile de a ajuta alcoolicilor de a se opri din băut şi să ducă o viaţă sănătoasa şi productivă. Ei ştiu că liderii religioşi ale principalelor credinţe şi-au exprimat sprijinul faţă de programul AA; şi sunt conştienţi că cei de acelaşi rang au găsit în AA răspunsurile la propriile probleme legate de consumul de alcool.

Scopul acestei broşuri este de a le mulţumi membrilor clerului care au, şi continuă să sprijine AA şi alcoolicii de pretutindeni, să îi familiarizeze cu comunitatea AA pe cei care nu au avut ocazia să facă acest lucru şi, în cele din urmă să ofere răspunsuri la cele mai dese întrebări adresate de către cler.

 

Ce este AA-ul? Cum funcţionează?

Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate de bărbaţi şi femei care se ajută reciproc pentru a se menţine abstinenţi. Singura cerinţă pentru a fi un membru AA este dorinţa de a înceta băutul.

Membri îşi împărtăşesc puterea, experienţa şi speranţa în recuperarea din alcoolism, în întâlniri de grup şi individuale. Nu există taxe şi contribuţii obligatorii, pentru că aşa cum afirma şi preambulul AA : “ ne autofinanţăm prin propriile contribuţii “. La baza programului AA sunt cei 12 Paşi ai recuperării, o sumă de principii bazate pe experienţa “încercare-eroare” a primilor membrii AA. Practicaţi ca un mod de viaţă, cei 12 Paşi includ elemente regăsite în învăţăturile spirituale ale multor credinţe. Aceşti paşi i-au ajutat pe membri AA să trăiască o viaţă abstinentă şi împlinită.

 

Cum a început Alcoolicii Anonimi?

Alcoolicii Anonimi îşi au începuturile în Akron, Ohio în 1935 când doi alcoolici -Bill şi dr. Bob- şi-au dat seama că dacă vorbesc unii cu alţii reuşesc să facă un lucru pe care nici unul dintre ei nu reuşise să îl facă singur – să stea abstinent. În curând şi-au dat seama şi că abstinenta lor era consolidată când au început să împărtăşească experienţa cu alţii, astfel încât în câteva luni, un mic grup de alcoolici abstinenţi se întâlnea regulat în Akron. Treptat, numărul a crescut la 100.

În 1939 odată cu publicarea cărţii Alcoolicii Anonimi – de la care se trage şi numele grupului şi datorită ajutorului oferit de mulţi nonalcoolici, AA a apărut a apărut în Nordul Americii şi în câteva trăi de peste ocean, pentru a satisface volumul mare de cereri şi a sprijini noile grupuri a fost înfiinţat primul Birou General al Serviciului AA la New York.

AA are astăzi un număr de peste 2,5 milioane de membri organizaţi în cca. 150.000 de grupuri in 146 de tari.

 

Cum se desfăşoară o întâlnire AA?

Întâlnirile AA sunt conduse autonom de către grupurile din diferite oraşe din lume. Există multe variante de întâlniri, dar, în esenţă existe două tipuri de întâlniri: închise-doar pentru alcoolici, deschise - la care poate participa oricine este interesat.

Întâlnirile închise oferă membrilor oportunitatea de a-şi împărtăşi experienţa într-un mod mai intim şi să aplice principiile AA pentru a fi abstinenţi zi de zi.

Deşi multe întâlniri deschise iau forma unor discuţii , cele mai multe tind să fie structurate. În mare, ele constau din luări de cuvânt ale unora sau mai multor membri care îşi împărtăşesc experienţa din perioada alcoolismului activ şi din recuperarea actuală în AA. Unele întâlniri deschise - la care sunt invitaţi profesionişti, reprezentanţi ai presei – au loc pentru un scop specific, şi anume cel de a informa publicul referitor la AA.

Nonalcoolicii care participă la întâlnirile AA pentru prima dată sunt deseori surprinşi de umorul cu care membri îşi reamintesc experienţele din perioada consumului de alcool. Fiecare luare de cuvânt e diferită-unii pot să aibă idei agnostice, în timp ce alţii pot să dovedească profunde credinţe religioase. Ce e important e ca membri AA vorbesc doar pentru ei înşişi şi nu pentru AA. Ceea ce au ei toţi în comun este dorinţa de a–şi întări propria abstinenţă prin împărtăşirea cu ceilalţi.

Cei mai mulţi membri şi-au dat seama că participarea regulată la întâlniri este esenţială în menţinerea abstinenţei. Noii membri sunt încurajaţi să participe la întâlniri pe cât de frecvent posibil.

Mulţi membri spun că cercul prietenilor AA a crescut considerabil, datorită conversaţiei şi cafelei de înainte şi după întâlnire.

 

Unde sunt ţinute întâlnirile AA?

Grupurile AA închiriază spaţii la biserici, temple, alte locuri de închinare, şi centre comunitare. Cu toate acestea întâlnirile AA sunt ţinute în facilităţi ce aparţin de diferite organizaţii religioase, fără afiliere sau alianţa cu doctrine sau mişcări religioase specifice. Totuşi, aceasta se datorează acceptării cu inima deschisă a AA-ului de către clerul diferitelor credinţe. Încă de la înfiinţarea AA-ului ei le-au oferit grupurilor spaţii de întâlnire, cu chirii rezonabile.

 

Sunt clerici bineveniţi la întâlniri?

Membri clerului sunt mai mult decât binevenţi la întâlnirile deschise ale AA. Pentru a şti unde se ţin întâlnirile şi când, contactaţi o persoană despre care ştiţi că are legătură cu aceste grupuri.

 

De ce este important anonimatul?

Anonimatul este cel care oferă fundamentul spiritual al comunităţii şi care accentuează egalitatea tuturor membrilor AA.

La nivel personal anonimatul îi ajută pe membri AA să nu fie identificaţi ca alcoolici în afara grupului, lucru ce constituie o măsură de securitate foarte importantă pentru noii veniţi. Oricum în relaţiile lor personale cu nonalcoolici, dar şi cu persoane despre care cred că au o problemă cu alcoolul membrii AA se pot simţi liberi să spună că sunt “ alcoolici în recuperare’. În aceste cazuri, deschiderea îi poate ajuta în transmiterea mesajului AA.

La nivelul presei, radioului, televiziunii, anonimatul accentuează egalitatea în cadrul; comunităţii pentru toţi membrii prin stoparea acelora care ar putea folosi afilierea la AA pentru a obţine avantaje personale, recunoaştere şi putere. Conform Tradiţiei 12, anonimatul este fundamentul spiritual al tuturor tradiţiilor noastre, amintindu-ne mereu să punem mereu înainte principiile, şi nu personalităţile.

 

Este credinţa religioasă parte a AA-ului?

AA-ul nu le cere membrilor apartenenţa la o anumită credinţă religioasă sau lipsa acesteia atunci când aceştia apelează la ajutorul Comunităţii.

Cu toate acestea, programul AA de recuperarea se bazează pe câteva valori spirituale; membrii individuali sunt liberi să interpreteze aceste valori aşa cum cred ei mai bine sau chiar să nu se gândească deloc la ele.

Cei mai mulţi dintre membri, înainte de a apela la AA, au admis deja că nu mai pot să facă faţă consumului - alcoolul a preluat controlul asupra vieţii lor. Experienţa AA sugerează că pentru a ajunge şi rămâne abstinent, alcoolicii trebuie să accepte şi să depindă de o entitate sau forţa spirituală pe care ei o consideră ca fiind mai mare decât ei. Unii aleg grupul AA ca “putere superioară”, unii se îndreaptă spre Dumnezeu - aşa cum îl înţelege fiecare-, alţii se bazează pe cu totul alte concepte.

Mulţi alcoolici, atunci când ajungă prima dată la AA, au câteva rezerve în legătură cu acceptarea oricărui concept de Putere Superioară, mai mare decât ei. Experienţa arată că dacă ei îşi menţin o minte deschisă în legătură cu acest subiect şi continuă să participe la AA, vor găsi în timp răspunsurile la dilemele personale specifice.

 

Este rugăciunea inclusă în programul AA?

Există două referiri la rugăciune în cei 12 Paşi, şi anume în Pasul 7 –“Cu umilinţă, i-am cerut să ne îndepărteze slăbiciunile. ”, şi în Pasul 11 –“ Am căutat prin rugăciune şi meditaţie, să ne întărim contactul conştient cu Dumnezeu aşa cum şi-l închipuia fiecare dintre noi, cerându-i doar să ne arate Voia Lui în ceea ce ne priveşte şi să ne dea puterea s-o împlinim.”

Unele întâlniri AA se încheie cu Rugăciunea Tatăl Nostru spusă împreună de membrii grupului; alţii folosesc Rugăciunea pentru Seninătate: “Doamne, dă-mi seninătatea să accept ceea ce nu pot schimba, curaj să schimb ceea ce pot şi înţelepciunea să le deosebesc”.

La începuturile Comunităţii nu există literatura AA, iar primele grupuri foloseau pasaje din Biblie pentru inspiraţie şi ghidare; întâlnirile se încheiau, de obicei, cu Rugăciunea Tatăl Nostru pentru că, aşa cum co-fondatorul AA, Bill W., explica mai târziu, “nu îi punea pe vorbitori în poziţia jenantă –pentru unii - să îşi compună propriile rugăciuni.”

 

Cum este organizat AA-ul? Cine il conduce?

AA-ul nu are o autoritate centrala. Există o organizare structurală minimă şi tradiţiile folosite în loc de legi. În mod tradiţional, 2 sau mai mulţi alcoolici care se întâlneau cu scopul abstinentei se pot considera un grup AA., considerând că ei sunt autonomi, ca şi grup, şi nu se afiliază cu nimeni din afară.

Munca în AA este esenţial făcută de alcoolici care sunt şi ei în recuperare. Grupurile locale selectează de obicei, comitete care să supravegheze activităţile vitale de grup şi serviciile.

Responsabilitatea pentru serviciile AA din întreaga lume a fost încredinţată de către grupuri Conferinţei Serviciilor Generale compusă din delegaţi zonali din USA şi Canada care se întâlnesc anual. Funcţiile in AA sunt ocupate prin principiul rotaţiei.

 

Cum sunt finanţate serviciile AA?

Serviciile AA sunt autofinanţate în totalitate, nefiind acceptate sub nici o forma fonduri din surse externe. Nu se percep taxe şi cotizaţii în AA. Cheltuielile grupului AA (chirie, răcoritoare, literatura, etc.) sunt suportate prin contribuţiile voluntare ale membrilor grupului şi care sunt acordate în cadrul întâlnirilor AA. cele mai multe grupuri contribuie la sprijinul activităţilor mai extinse în zonă, cum ar fi transmiterea mesajului în spitale, centre de tratament şi instituţii corecţionale, dar şi la funcţionarea Biroului General de Servicii (BGS) din New York. BGS-ul asigură servicii în întreaga lume în numele grupurilor care îl susţin.

 

Ce sunt cele 12 Tradiţii ale AA-ului?

Cele 12 Tradiţii dau viaţă AA-ului, aşa cum fac şi cei 12 Paşi pentru recuperarea personală a membrilor.

Tradiţiile sunt principii sugerate care asigură supravieţuirea şi creşterea a mii de grupuri AA. Ele se bazează pe experienţa grupurilor din primii ani de funcţionare şi se referă la organizarea afacerilor interne ale grupurilor, cooperarea cu alte grupuri şi alte relaţii cu comunitatea, per ansamblu. Cele mai multe dintre Tradiţii reflectă orientarea spirituală a Comunităţii. Tradiţiile nu sunt obligatorii, dar marea majoritate a grupurilor au ales să îşi conducă activitatea conform acestor principii.

 

De ce ar fi clerul interesat de AA?

Membrii clerului sunt de cele mai multe ori primele persoane pe care le abordează alcoolicii pentru ajutor şi înţelegere - şi, destul de des, primii către care ei îşi recunosc boala. De fapt, alcoolicii caută îndrumare spirituală din partea clerului, atât înainte, cât şi după intrarea în AA.

Unii alcoolici nu doresc să înceteze consumul sau alţii, cred că “o pot face singuri”. În aceste cazuri, îndrumătorii spirituali îi pot informa pe alcoolici că ajutorul este disponibil atunci când ei doresc să îl primească.

 

Fac parte unii membri ai clerului din AA?

Da. Alcoolismul nu are limite. Mulţi membri alcoolici ai clerului, reprezentând multe religii, au ajuns la abstinenţă în AA.

 

Ce pot membrii clerului să le spună alcoolicilor despre AA?

Membrii clerului care au lucrat apropiat au accentuat următoarele puncte în consilierea alcoolicilor:

1. Explicaţi că AA-ul poate să ajute numai dacă au dorinţa de a înceta băutul.

2. Încurajaţi-i pe alcoolici să aibă o minte deschisă dacă, iniţial, programul AA pare să nu aibă sens. Sugeraţi că primele impresii se vor schimba dacă continuă să meargă la întâlniri.

3. Accentuaţi că AA are un singur scop: să îi ajute pe alcoolici să obţină abstinenţa.

4. Amintiţi-i alcoolicului că participanţii la AA vin din diferite categorii sociale. Noii membri vor întâlni membri de “pe toate cărările vieţii”. Indiferent de cât de diferite sunt trecuturile membrilor, pe toţi îi leagă în recuperarea din alcoolism, programul AA.

5. Asiguraţi-i pe alcoolici că le va fi respectat anonimatul personal.

6. Explicaţi-le că, conform celor mai bune dovezi medicale, alcoolismul este o boală progresivă care poate fi stopată - cu toate că nu va fi niciodată vindecată - numai atunci când alcoolicul se opreşte din băut. În AA, alcoolicii vor găsi mii de bărbaţi şi femei care, prin experienţa şi puterea lor împărtăşită în recuperare, îl pot ajuta să facă această tranziţie la o viaţă abstinentă şi împlinită.

 

Cum poate clerul si AA-ul sa coopereze eficient?

Pentru membrii clerului care consiliază alcoolici poate fi util să cunoască un membru activ în grupul AA. Odată contactat AA-ul va acorda un interes special noului venit, atunci când acesta vrea ajutor; poate fi condus la o întâlnire, i se poate împărtăşi experienţa propriei recuperări în AA.

 

Există câteva lucruri pe care membri clerului pot să le facă pentru a se familiariza ei înşişi cu programul AA:

 1. Să participe la câteva întâlniri deschise.

2. Să consulte, să citească literatura AA(Alcoolicii Anonimi, 12 Paşi şi 12 Tradiţii, Viaţa fără Băutura).

3. Să recunoască aspectele spirituale (fără legătură cu anumită religie) ale programului AA.

4. Să solicite ajutorul AA atunci când situaţiile o cer.

5. Să îşi deschidă uşile pentru întâlnirile AA.

 

Cum pot membrii clerului sa contacteze AA-ul?

Grupurile AA îşi anunţă locul şi orarul întâlnirilor în diferite moduri, prin afişe, anunţuri în ziare, emisiuni radio -TV, fără a compromite însă anonimatul membrilor săi. Multe servicii locale AA vor furniza, la cerere, prezentări informaţionale pentru organizaţia dvs. Pot fi ţinute întâlniri care sa se adreseze nevoilor specifice în care membri AA să vorbească despre ce este şi ce nu este AA-ul, puteţi obţine literatură de specialitate, broşuri, tec

  

Care e singurul scop al AA?

Alcoolismul şi dependenţa de droguri sunt numite, deseori, “abuzuri de substanţe” sau “dependenţe chimice”. Alcoolicii şi non-alcoolicii sunt, astfel, încurajaţi să participe la AA. oricine poate participa la o întâlnire deschisă AA, dar doar acei care au o problemă cu băutul pot să participe la întâlnirile închise sau să devină membri AA. oamenii care au si alte probleme pot deveni membri AA doar daca au si o problema cu alcoolul.

 

Cum poate conlucra AA-ul cu dvs. in mod optim?

AA încearcă mereu să îşi extindă şi întărească comunicarea cu membrii clerului şi, de aceea, vă suntem recunoscători pentru orice comentarii sau sugestii. Ele ne ajută să lucrăm mai eficient , împreună cu dvs. pentru a atinge un singur scop: cel de a-i ajuta pe alcoolicii aflaţi în suferinţă.